News Image
عمومی

بازدید به منظور تولید انبوه لیفان ایکس 70

پیرو سفر مدیرکل محترم صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای دکتر معمارباشی به منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم در مورخ 99/10/14، از آخرین ظرفیت های تولیدی شرکت و زیرساخت های ایجاد شده به منظور تولید انبوه خودرو لیفان ایکس 70 بازدید شد.
در این بازدید روند داخلی سازی برخی از قطعات توسط مدیرعامل محترم شرکت خودروسازان بم، جناب آقای خوردوستان نیز تشریح گردید.
1399/10/17