News Image
عمومی

نمایشگاه خودرو شیراز

از تاریخ 22 خرداد لغایت 25 خرداد 1403، صنایع خودروسازی کرمان با سبد کامل از محصولات در بیست و یکمین نمایشگاه خودرو شیراز شرکت نمود. شرکت خودروسازان بم نیز محصول BAC X3 PRO را به منظور بررسی نزدیک در دسترس بازدیدکنندگان قرار داد.
1403/04/04